AVG registers Rijksoverheid

Formulier | 04-12-2018

De Rijksoverheid hecht waarde aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en is transparant over de verwerking hiervan. Op deze website vindt u een overzicht van de verwerkingenregisters van de diverse ministeries en de bijbehorende diensten en agentschappen. Deze registers bieden een overzicht van het type gegevens dat wordt verwerkt, waarvoor deze gegevens zijn verzameld, wat er met de gegevens wordt gedaan en wie er verantwoordelijk is voor de verwerking.