Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Rijksportaal - Fotografenpagina
Verwerkingsnummer 2522
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) 40 fotografen uit de (verplichte) rijksbrede raamovereenkomst.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, woonplaats, mailadres, website en telefoonnummer
Verzameldoel Gegevens van fotografen uit de raamovereenkomst beschikbaar stellen vo.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst, maximaal 4 jaar vanaf 1 april 2018.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Niet vindbaar op Rijksportaal voor opdrachtgevers.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Gegevens van fotografen uit de raamovereenkomst beschikbaar stellen voor opdrachtgevers van de Rijksoverheid.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Contactpersonen/opdrachtgevers van de Rijksoverheid die deelnemen aan de raamovereenkomst fotografie.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND