Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Correspondentie WRR
Verwerkingsnummer 2618
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burgers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens)
Verzameldoel Verwerken en beantwoorden van inkomende post van bedrijven, instellingen en andere overheden
Bewaartermijn Correspondentie met burgers wordt na het beëindigen van het correspondentietraject max. 5 jaar bewaard.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Naam, adres, Woonplaats (NAW-gegevens)
Verzameldoel Informeren en voorlichten over activiteiten van de WRR aan burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden
Bewaartermijn Correspondentie met burgers wordt na het beëindigen van het correspondentietraject max. 5 jaar bewaard.
Bron Bronnen met openbare gegevens (internet, websites)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Organisaties en instellingen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens)
Verzameldoel Verwerken en beantwoorden van inkomende post van bedrijven, instellingen en andere overheden
Bewaartermijn Correspondentie met bedrijven en instellingen worden na het beëindigen van het correspondentietraject max. 5 jaar bewaard.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens)
Verzameldoel Informeren en voorlichten over activiteiten van de WRR aan burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden
Bewaartermijn Correspondentie met bedrijven en instellingen worden na het beëindigen van het correspondentietraject max. 5 jaar bewaard.
Bron Gegevens worden verkregen via openbare bronnen (Internet, websites)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Overheden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, Woonplaats (NAW-gegevens)
Verzameldoel Informeren en voorlichten over activiteiten van de WRR aan burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden
Bewaartermijn Correspondentie met overheden wordt na het beëindigen van het correspondentietraject max. 5 jaar bewaard.
Bron - Gegevens worden verkregen via openbare bronnen (Internet, websites) - Rijksportaal (intranet van de Rijksoverheid)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
Verzameldoel Verwerken en beantwoorden van inkomende post van bedrijven, instellingen en andere overheden
Bewaartermijn Correspondentie met overheden wordt na het beëindigen van het correspondentietraject max. 5 jaar bewaard.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers WRR
Persoonsgegevens
Soort gegevens a. naw gegevens; b. identificerende gegevens; c. voor communicatie benodigde gegevens; d. functie binnen WRR, autorisatieniveau, gebruiksgegevens en bevoegdheden.
Verzameldoel Intern beheer en bedrijfsbeveiliging
Bewaartermijn 5 jaar (zie basisselectiedocument)
Bron Betrokkene en deels van WRR
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Informeren en voorlichten over activiteiten van de WRR aan burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden
Rechtsgrond
 • Wettelijke verplichting
 • Taak van algemeen belang
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Secretariaat van de WRR
 • Wetenschappelijke stafmedewerkers
 • Voorzitter, raadsleden en secretaris
 • Medewerkers Informatie & Communicatie WRR

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Postadres Postbus 20004
2500EA Den Haag
NEDERLAND