Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Content (informatief) Rijksportaal - doelgroep AZ
Verwerkingsnummer 2905
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van de Rijksoverheid
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1. naw gegevens 4. voor communicatie benodigde gegevens
Verzameldoel ten behoeve van contact/communicatie en/of ten behoeve van reacties
Bewaartermijn zolang het artikel gepubliceerd blijft.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: anders kunnen artikelen of reacties niet geplaatst worden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Content plaatsers / Contactpersonen
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Voor medewerkers is het van belang geïnformeerd te worden over regelingen, praktische zaken (als reservering vergaderzalen); het bieden organisatie-informatie en verslagen (als OR-verslagen). Over deze informatie moeten zijn contact kunnen leggen met de inhoudelijk verantwoordelijke medewerker of afdeling.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de Rijksoverheid, die toegang hebben tot Rijksportaal.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND