Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Cursus- en bijeenkomstadministratie
Verwerkingsnummer 291
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Docent of spreker
Persoonsgegevens
Soort gegevens Persoonsgegevens
Verzameldoel Communicatie organisatie met spreker - organisatie
Bewaartermijn 3 jaar (zie BSD 143 Organisatie Rijksoverheid, handeling 52)
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan betrokkene geen trainer of spreker zijn
Soort gegevens Adresseringsgegevens
Verzameldoel Communicatie met spreker of trainer
Bewaartermijn 3 jaar (zie BSD 143 Organisatie Rijksoverheid, handeling 52)
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan betrokkene geen trainer of spreker zijn
Soort gegevens Financiele gegevens
Verzameldoel Indien er betaald wordt voor de dienst, moet er een contract met bankrekeningnummer bekend zijn bij de organisatie
Bewaartermijn 3 jaar (zie BSD 143 Organisatie Rijksoverheid, handeling 52) Gegevens die bij de financiële administratie berusten vallen buiten scope. Die kennen een andere bewaartermijn.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan er geen financieel verkeer plaatsvinden
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Deelnemer
Persoonsgegevens
Soort gegevens Persoonsgegevens
Verzameldoel Communicatie tussen deelnemer en organisatie
Bewaartermijn 3 jaar (zie BSD 143 Organisatie Rijksoverheid, handeling 52)
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan betrokkene de training niet volgen of bij de bijeenkomst aanwezig zijn
Soort gegevens Adresseringsgegevens
Verzameldoel Communicatie tussen deelnemer en organisatie (eventueel trainer)
Bewaartermijn 3 jaar (zie BSD 143 Organisatie Rijksoverheid, handeling 52)
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan deelnemer niet deelnemen aan training of bijeenkomst
Soort gegevens Financiele gegevens (inkoopnummer)
Verzameldoel zorgdragen - indien nodig - voor financieel verkeer tussen deelnemer en organisatie
Bewaartermijn 3 jaar (zie BSD 143 Organisatie Rijksoverheid, handeling 52) Gegevens die bij de financiële administratie berusten vallen buiten scope. Die kennen een andere bewaartermijn.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Als er geen inkoopnummer is kan er niet deelgenomen worden aan een training NB voor bijeenkomsten is er geen inkoopnummer nodig
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Eigen medewerkers (organisatie)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Persoonsgegevens
Verzameldoel Deelnemers, sprekers en trainers kunnen contact zoeken met de organisatie
Bewaartermijn 3 jaar (zie BSD 143 Organisatie Rijksoverheid, handeling 52)
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Anders kan betrokkene de rol van organisatie niet op zich nemen
Soort gegevens Adresseringsgegevens
Verzameldoel Deelnemers, sprekers en trainers kunnen contact zoeken met de organisatie
Bewaartermijn 3 jaar (zie BSD 143 Organisatie Rijksoverheid, handeling 52)
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan betrokkene niet de rol van organisatie vervullen
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Primair Goede administratie zodat professional de cursus of bijeenkomst kan volgen, er een deelnemerslijst gemaakt kan worden en indien van toepassing er een factuur gemaakt kan worden.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Gerechtvaardigd Belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Docent of spreker
  • Begeleiders
  • Deelnemers

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC