Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Vraagbeantwoording campagnes
Verwerkingsnummer 300
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (CM)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Burgers die vragen stellen over campagnes gevoerd door de Rijksoverheid en die gebruik maken van de zendtijd Rijksoverheid
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voor communicatie benodigde gegevens.
Verzameldoel Ten behoeve van de communicatie met deze burgers
Bewaartermijn 2 jaar in het kader van de Archiefwet (zie BSD 046 en handeling 235)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het behandelen en afhandelen van vragen van burgers over campagnes van de rijksoverheid.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Junior campagneadviseurs

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (CM)
Bezoekadres Buitenhof 34
Den Haag
NEDERLAND