Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Urenregistratie
Verwerkingsnummer 301
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) DPC medewerkers
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1a Volledige naam van de DPC medewerker Ib. aantal uren per week in arbeidscontract Ic. Overzicht van aanwezigen en afwezige uren l d . Overzicht van bestede uren per (door DPC gedefinieerde) categorieën
Verzameldoel 1a management- en sturingsinformatie. Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA) Ib. management- en sturingsinformatie. Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA) Ic. management- en sturingsinformatie, Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA) l d . management- en sturingsinformatie. Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA)
Bewaartermijn BSD 092 Handeling 92 Het ondersteunen van het eigen departement ten aanzien van de interne informatievoorziening. 5 jaar.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) DPC management en -directie, door manager aangewezen DPC medewerker
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1a Volledige naam van de DPC medewerker Ib. aantal uren per week in arbeidscontract Ic. Overzicht van aanwezigen en afwezige uren l d . Overzicht van bestede uren per (door DPC gedefinieerde) categorieën
Verzameldoel 1a management- en sturingsinformatie. Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA) Ib. management- en sturingsinformatie. Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA) Ic. management- en sturingsinformatie, Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA) l d . management- en sturingsinformatie. Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA)
Bewaartermijn BSD 092 Handeling 92 Het ondersteunen van het eigen departement ten aanzien van de interne informatievoorziening. 5 jaar.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) DPC management en -directie
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1a Volledige naam van de DPC medewerker 1b. aantal uren per week in arbeidscontract 1c. Overzicht van aanwezigen en afwezige uren 1d. Overzicht van bestede uren per (door DPC gedefinieerde) categorieën
Verzameldoel 1a management- en sturingsinformatie. Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA) Ib. management- en sturingsinformatie. Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA) Ic. management- en sturingsinformatie, Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA) l d . management- en sturingsinformatie. Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA)
Bewaartermijn BSD 092 Handeling 92 Het ondersteunen van het eigen departement ten aanzien van de interne informatievoorziening. 5 jaar.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) DPC management en -directie, door manager aangewezen DPC medewerker
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1a Volledige naam van de DPC medewerker Ib. aantal uren per week in arbeidscontract Ic. Overzicht van aanwezigen en afwezige uren l d . Overzicht van bestede uren per (door DPC gedefinieerde) categorieën
Verzameldoel 1a management- en sturingsinformatie. Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA) Ib. management- en sturingsinformatie. Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA) Ic. management- en sturingsinformatie, Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA) l d . management- en sturingsinformatie. Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA)
Bewaartermijn BSD 092 Handeling 92 Het ondersteunen van het eigen departement ten aanzien van de interne informatievoorziening. 5 jaar.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) DPC management en -directie, door manager aangewezen DPC medewerker
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1a Volledige naam van de DPC medewerker Ib. aantal uren per week in arbeidscontract Ic. Overzicht van aanwezigen en afwezige uren l d . Overzicht van bestede uren per (door DPC gedefinieerde) categorieën
Verzameldoel 1a management- en sturingsinformatie. Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA) Ib. management- en sturingsinformatie. Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA) Ic. management- en sturingsinformatie, Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA) l d . management- en sturingsinformatie. Verantwoording richting Opdrachtgever (VORA
Bewaartermijn BSD 092 Handeling 92 Het ondersteunen van het eigen departement ten aanzien van de interne informatievoorziening. 5 jaar.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking management- en sturingsinformatie (plannen en verdelen van werkzaamheden en het evalueren/terugkijken op geplande en gerealiseerde taken)
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: AZ heeft een bedrijfsvoeringbelang, waardoor het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens te verwerken. Dit doel kan niet op andere wijze worden bereikt.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • 1 DPC management en -directie, door manager aangewezen DPC medewerker 2. DPC management en -directie 3. DPC management en -directie, door manager aangewezen DPC medewerker 4. DPC management en -directie, door manager aangewezen DPC medewerker

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20001
Den Haag
NEDERLAND