Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Open sollicitatiedocumenten
Verwerkingsnummer 3140
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) studenten die op zoek zijn naar een stageplaats
Persoonsgegevens
Soort gegevens Sollicitatiebrief: titulatuur, voorletters, roepnaam, tussenvoegsel, achternaam, adresgegevens, motivatie.
Verzameldoel Op verzoek van betrokkene (de persoon) die de open sollicitatie stuurt. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Max. 1 jaar na ontvangst
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Curriculum vitae: titulatuur, voorletters, roepnaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, adresgegevens, opleiding, vorige werkgevers (loopbaan), maatschappelijke en/of nevenfuncties en hobby's.
Verzameldoel Op verzoek van betrokkene (de persoon) die de open sollicitatie stuurt. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Max. 1 jaar na ontvangst
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) personen die op zoek zijn naar werk
Persoonsgegevens
Soort gegevens Sollicitatiebrief: titulatuur, voorletters, roepnaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, adresgegevens en motivatie.
Verzameldoel Op verzoek van betrokkene (de persoon) die de open sollicitatie stuurt.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Max. 1 jaar na ontvangst
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Curriculum vitae: titulatuur, voorletters, roepnaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, adresgegevens, opleiding, vorige werkgevers (loopbaan), maatschappelijke en/of nevenfuncties en hobby's.
Verzameldoel Op verzoek van betrokkene (de persoon) die de open sollicitatie stuurt.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Max. 1 jaar na ontvangst
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Op verzoek van betrokkene (de persoon) die de open sollicitatie stuurt, wordt de sollicitatiebrief en bijbehorend CV opgeslagen bij de WRR, zodat hij/zij gecontacteerd kan worden bij een eventuele stageplaats of vacature.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Secretariaat van de WRR
  • degene belast met het leiding geven aan wervingsactiviteiten of die daarmee belast zijn, voor zover noodzakelijk voor de invulling van vacatures

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Postadres Postbus 20004
2500EA Den Haag
NEDERLAND