Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Journalistenaccreditatie
Verwerkingsnummer 317
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur- Generaal (RVD)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Journalisten en mediavertegenwoordigers
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw gegevens, voor communicatie benodigde gegevens en gegevens van accreditatie
Verzameldoel Identificatie, Correspondentie, Bereikbaarheid
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Betrokkene en deels RVD
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers RVD
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw gegevens, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens en gegevens betreffende de functie en taak binnen RVD
Verzameldoel Identificatie, Correspondentie, Bereikbaarheid, Intern beheer en bedrijfsbeveiliging
Bewaartermijn 5 jaar (zie basisselectiedocument)
Bron Betrokkene en deels van RVD
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beheer van journalistenaccreditatie en media-accreditatie in het geval van binnenlandse en buitenlandse (staats)bezoeken leden Koninklijk Huis en minister-president.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Nederlandse ambassades en Politie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur- Generaal (RVD)
Postadres Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND