Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Abonneeregistratie openbare e-maildiensten
Verwerkingsnummer 3620
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Abonnees van e-maildiensten (nieuwsbrieven, persberichten en attenderingen)
Persoonsgegevens
Soort gegevens voor communicatie benodigde gegevens (e-mailadres)
Verzameldoel Voor het leveren van e-maildiensten: nieuwsbrieven, persberichten en attenderingen
Bewaartermijn De gegevens worden bewaard gedurende de periode dat betrokkenen gebruik maken van de dienstverlening, dus tot het moment hij zich afmeldt/uitschrijft.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Autorisatie en gebruiksgegevens (wachtwoord)
Verzameldoel Identificatie van een geregistreerde abonnees van de e-maildienst Persberichten , zodat betrokkene zijn gegevens kan wijzigen, of verwijderen.
Bewaartermijn De gegevens worden bewaard gedurende de periode dat betrokkenen gebruik maken van de dienstverlening, dus tot het moment hij zich afmeldt/uitschrijft.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Identificerende gegevens [IP-adres]
Verzameldoel Voor het optimaliseren van de dienstverlening wordt gemeten of verzonden e-mails worden geopend en welke hyperlinks worden gebruikt. In dit proces wordt het IP adres van de betrokkene geregistreerd.
Bewaartermijn Zolang de betrokkene gebruikmaakt van de e-maildienst.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De DPC gebruikt e-mailadressen op de eerste plaats voor het toesturen van nieuwsbrieven, persberichten of attenderingen waar abonnees zich voor hebben aangemeld. Deze gegevens kunnen door DPC verder worden gebruikt voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Verwerker (Measuremail)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND