Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Intake redacteuren e-maildiensten PRO
Verwerkingsnummer 3650
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Redacteuren van nieuwsbrieven en persberichten.
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1) naw gegevens [naam, tussenvoegsel, achternaam], 2) voor communicatie benodigde gegevens [e-mailadres, telefoonnummer]
Verzameldoel Beoordelen toegangsverzoeken en verstrekken toegangsaccounts aan redacteuren voor beheer van de e-maildiensten (opmaak en verzending van nieuwsbrieven en persberichten).
Bewaartermijn In ieder geval zolang als de redacteur actief gebruiker is van de e-maildiensten voor het opmaken en versturen van nieuwsbrieven en/of persberichten. Na zes maanden inactiviteit van de redacteur, wordt zijn account opgeheven en gegevens verwijderd uit systemen. Voor alle afgewezen toegangsverzoeken geldt dat alle gegevens direct na afwijzing kunnen worden verwijderd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Opdrachtgevers van redacteuren van nieuwsbrieven en persberichten
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1) naw gegevens [naam, tussenvoegsel, achternaam], 2) voor communicatie benodigde gegevens [e-mailadres, telefoonnummer], 3) rechtspositionele gegevens [functie]
Verzameldoel Beoordelen toegangsverzoeken en verstrekken toegangsaccounts aan redacteuren voor beheer van de e-maildiensten (opmaak en verzending van nieuwsbrieven en persberichten).
Bewaartermijn Na afhandeling (akkoord/niet-akkoord) van een toegangsverzoek van een redacteur, worden de gegevens van de opdrachtgever verwijderd.
Bron De redacteur die toegang vraagt tot het systeem, moet in geval hij zelf niet in dienst is van de rijksoverheid, de gegevens delen van de gene namens wie (opdrachtgever binnen de rijksoverheid) hij het toegangsverzoek doet.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Aanvraaggemachtigden
Persoonsgegevens
Soort gegevens - Voor communicatie benodigde gegevens (e-mailadres, telefoonnummer) - Autorisatie en gebruiksgegevens (wachtwoord)
Verzameldoel Beoordelen toegangsverzoeken en verstrekken toegangsaccounts aan redacteuren voor beheer van de e-maildiensten (opmaak en verzending van nieuwsbrieven en persberichten).
Bewaartermijn Gegevens van aanvraaggemachtigden blijven bewaard tot het moment hij wordt vervangen.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beoordelen toegangsverzoeken en verstrekken toegangsaccounts aan redacteuren voor beheer van de e-maildiensten (opmaak en verzending van nieuwsbrieven en persberichten).
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Degenen die belast zijn met de verwerking van de gegevens voor de uitvoering van hun taken of werkzaamheden
  • Verwerkers (Measuremail + Ordina)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND