Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking E-mail naar communicatieprofessionals
Verwerkingsnummer 3677
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Academie voor Overheidscommunicatie
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1. naw gegevens 4. voor communicatie benodigde gegevens
Verzameldoel Benodigde mailadres om te kunnen versturen
Bewaartermijn De ontvanger heeft op elk moment de mogelijkheid om zich uit te schrijven. Zodra de ontvanger zich heeft uitgeschreven, worden de persoonsgegevens automatisch vernietigd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Primaire doelen van de mail van de Academie voor Overheidscommunicatie zijn kennisdelen over overheidscommunicatie door een nieuwsbrief, uitnodigingen voor zogeheten kennismiddagen en mails met het aanbod van de Academie
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Contact houden met bestaande relaties.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Communicatieprofessionals van de Rijksoverheid

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND