Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Trainingen Rijksportaal
Verwerkingsnummer 411
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (Potentiële) Redacteuren
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1. naw gegevens 6. rechtspositionele gegevens
Verzameldoel Inschrijving training en beoordeling niveau.
Bewaartermijn gegevens worden na de training vernietigd
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: anders kunnen wij hun bevoegdheid niet checken.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Departementale Liaisons
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1. naw gegevens
Verzameldoel bevoegdheidscheck redacteuren
Bewaartermijn gegevens worden verwijderd wanneer de liaison vervangen wordt.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: betrokkene is onderdeel van het liaison-netwerk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Inschrijving trainingen voor het contentmanagement van Rijksportaal (maandelijks).
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Het eenvoudig kunnen verwerken van aanmeldingen, het terugkoppelen van datum/tijd van training en het kunnen genereren van overzichten.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Collega's team DPC/Rijksportaal (de trainers) en secretariaat DPC. Alleen naam/organisatie: BZK/SSC-ICT (ivm toegang pand waar training plaatsvindt)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND