Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Domeinnaam, DNS en Websiteregister-beheer
Verwerkingsnummer 4305
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Opdrachtgevers (binnen en buiten de overheid), domeinnaamliaisons
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1) NAW-gegevens [naam. adres], 2) Gegevens voor communicatie [e-mailadres, telefoonnr.]
Verzameldoel Het beheren van het website register. Betrokkenen zijn eigenaar/contactpersoon van de websites in het register en leveren DPC gegevens tbv het register.
Bewaartermijn Zolang de betrokkene gebruikmaakt van domeinnamen in het webregister.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het beheren van domeinnamen, DNS-instellingen en het websiteregister. Betrokkenen zijn gebruiker van domeinnamen in het register en leveren DPC gegevens tbv het beheer.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Degenen die belast zijn met de verwerking van de gegevens voor de uitvoering van hun taken of werkzaamheden

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND