Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Prikbord Rijksportaal
Verwerkingsnummer 4310
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker die advertentie plaatst
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1. naw gegevens 4. voor communicatie benodigde gegevens
Verzameldoel Het Prikbord is een 'marktplaats'. Hier plaatsen medewerkers van de rijksoverheid vrijwillig eigen advertenties. Bij deze advertentie staan contactgegevens. Het e-mailadres en telefoonnummer wordt automatisch geplaatst bij de advertentie en is afkomstig uit de Rijksdirectory.
Bewaartermijn Maximum van 3 maanden (dan verloopt de advertentie en wordt deze verwijderd). medewerker kan advertentie zelf eerder verwijderen.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Naam, e-mailadres en telefoonnummer wordt automatisch geplaatst wordt bij de advertentie, is afkomstig uit de Rijksdirectory. Anoniem adverteren of uit naam van iemand anders is niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Naam, e-mail en telefoonnummer: Het Prikbord is een 'marktplaats' waar medewerkers van de rijksoverheid vrijwillig eigen advertenties plaatsen. Bij het plaatsen van een advertentie, komen standaard contactgegevens te staan. Het e-mailadres en telefoonnummer dat automatisch geplaatst wordt bij de advertentie, is afkomstig uit de Rijksdirectory (Rijksadresgids).
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Medewerkers van de Rijksoverheid loggen in op Rijksportaal om zo informatie op maat te kunnen zien: dienstverlening, nieuwsberichten. Ook het prikbord, onderdeel van het Rijksportaal, maakt gebruik van deze techniek. Mailadres en telefoonnummer staan om die reden al ingevuld bij het aanmaken van een advertentie.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de Rijksoverheid, die toegang hebben tot Rijksportaal

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND