Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking niet-departementale communicatie applicaties tbv projectcommunicatie
Verwerkingsnummer 4316
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van AZ/DPC/OA en medewerkers van opdrachtnemers betrokken bij de ontwikkeling, onderhoud en beheer van het PRO.
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1) NAW-gegevens [naam], 2) Communicatie gegevens [e-mail, mobiel nummer], Autorisatie gegevens [gebruikersnaam en wachtwoord].
Verzameldoel Communicatie en gegevensuitwisseling binnen AZ/DPC/OA en tussen AZ/DPC/OA en diens partners (opdrachtnemers) bij de ontwikkeling, onderhoud en beheer van het Platform Rijksoverheid Online.
Bewaartermijn Zolang medewerkers onderdeel van projecten zijn.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Projectcommunicatie en gegevensuitwisseling tussen en diens partners (opdrachtnemers) bij de ontwikkeling, onderhoud en beheer van onze producten.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Deze 'niet-departementale communicatie applicaties' ondersteunen de bedrijfsvoering van AZ/DPC/OA, omdat het de communicatie en gegevensuitwisseling tussen alle betrokkenen aanzienlijk vereenvoudigd.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Degenen die belast zijn met de verwerking van de gegevens voor de uitvoering van hun taken of werkzaamheden
  • Verwerkers
  • Derden (eigenaren van de applicaties), zoals Google (Hangouts), Slack, Apple (Facetime), Microsoft (Skype)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? USA (Google, Apple, Microsoft, Slack)
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND