Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Gebruiksstatistieken diensten PRO
Verwerkingsnummer 4328
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bezoekers van websites op het Platform Rijksoverheid Online.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Identificerende gegevens (IP-adres)
Verzameldoel We gebruiken webstatistieken en onderzoek om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.
Bewaartermijn Het ministerie van Algemene Zaken heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers op te heffen. Dit doen we in de webstatistieken door onmiddellijk de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van elk IP-adres weg te gooien. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat de IP-adressen in worden opgeslagen. Hierna is er geen sprake van verwerking van persoonsgegevens meer, omdat wij geen persoonsgegevens in ons bezit hebben.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Accounthouders met toegang tot Piwik
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1) Autorisatie gegevens
Verzameldoel Voor het verlenen van toegang tot de applicatie met gebruiksstatistieken
Bewaartermijn Zolang betrokkene diensten afneemt van DPC
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking We gebruiken webstatistieken en onderzoek om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Piwik is nodig voor het optimaliseren van onze PRO websites. De websites als communicatie instrument vallen onder de rechtsgrond 'Algemeen belang', Piwik ondersteunt de werking van de websites. "Voor handelingen die buiten de uitoefening van de overheidstaken vallen, mag er wel een rechtsgrondslag worden aangenomen in het gerechtvaardigd belang van de organisatie. De overheid onderscheidt zich hierin dan immers niet wezenlijk van een private partij."

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Degenen die belast zijn met de verwerking van de gegevens voor de uitvoering van hun taken of werkzaamheden

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND