Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Certificaatbeheer
Verwerkingsnummer 4359
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Opdrachtgevers, domeinnaamliaisons, cryptobeheerders buiten DPC
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1) NAW-gegevens [naam, adres], 2) Communicatie gegevens [e-mail, telnr]
Verzameldoel Verlening toestemming aanvragen beveiligingscertificaten.
Bewaartermijn Zolang de overeenkomst geldt
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) DPC bestuurder en -cryptobeheerders
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1) NAW-gegevens [naam, adres], 2) Communicatie gegevens [e-mail, telnr.], 3) Persoonlijke gegevens [geslacht, geboortedatum en -plaats] 4) Identificerende gegevens [BSN]
Verzameldoel Verlening toestemming aanvragen beveiligingscertificaten.
Bewaartermijn Totdat de betrokkene wordt vervangen
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verlening toestemming aanvragen beveiligingscertificaten.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Degenen die belast zijn met de verwerking van de gegevens voor de uitvoering van hun taken of werkzaamheden
  • Derden (dit zijn de certificaatleveranciers die als zelfstandig verantwoordelijke opereren).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND