Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Weblog reacties bezoekers PRO-websites
Verwerkingsnummer 4362
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bezoekers van websites op het Platform Rijksoverheid Online
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1) NAW-gegevens [naam]
Verzameldoel Het tonen van de auteursnaam en persoonlijke reacties van bezoekers van websites op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) bij gepubliceerde weblogs.
Bewaartermijn Zolang de publicatie duurt.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Auteurs van weblogs op websites van het Platform Rijksoverheid Online (PRO).
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1) NAW-gegevens [naam]
Verzameldoel Het tonen van de auteursnaam en persoonlijke reacties van bezoekers van websites op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) bij gepubliceerde weblogs.
Bewaartermijn Oneindig.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het tonen van de auteursnaam en persoonlijke reacties van bezoekers van websites op het Platform Rijksoverheid Online (PRO) bij gepubliceerde weblogs.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Degenen die belast zijn met de verwerking van de gegevens voor de uitvoering van hun taken of werkzaamheden
  • Derden (alle bezoekers van PRO-websites met reacties op een weblog)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND