Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Contactpersonen bij calamiteit zendtijd rijksoverheid
Verwerkingsnummer 444
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersonen bij media-exploitanten, rijksmediabureau en DPC en RVD, die worden ingeschakeld/geïnformeerd bij calamiteiten rondom programmazendtijd rijksoverheid
Persoonsgegevens
Soort gegevens contactgegevens
Verzameldoel Noodprocedure programmazendtijd in werking stellen
Bewaartermijn Minstens één keer per jaar wordt gecontroleerd of de vermelde contactpersonen in de lijst nog actueel zijn. Zo, niet dan worden deze uit de lijst verwijderd en vervangen door actuele contactpersonen. Zijn de contactpersonen nog wel actueel, dan blijven de contactgegevens bewaard.
Bron Opgave contactpersonen gebeurt door de contactpersonen zelf of bedrijf, waar contactpersoon werkt.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Noodprocedure programmazendtijd in werking stellen
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Contactpersonen bij de media-exploitanten
  • Contactpersonen rijksmediabureau
  • Collega's bij DPC en RVD

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND