Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Inhuur externen
Verwerkingsnummer 493
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (Potentiële) leveranciers (broker)
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1. naw gegevens (naamadreswoonplaats); 3. identificerende gegevens 4. voor communicatie benodigde gegevens 5. financiële gegevens
Verzameldoel tbv zakelijk contact in het kader van het inhuurproces
Bewaartermijn 7 jaar na afloop overeenkomst
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) in te huren persoon
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1. naw gegevens 2. persoonlijke gegevens 3. identificerende gegevens 4. voor communicatie benodigde gegevens 5. financiële gegevens 6. rechtspositionele gegevens 7. arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens 8. loopbaangegevens 9. opleidingsgegevens 10. contractuele gegevens 15. autorisatie en gebruiksgegevens
Verzameldoel beoordeling geschiktheid voor inhuur
Bewaartermijn 7 jaar na afloop overeenkomst
Bron Tussenpersoon (broker/Intermediair)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Contactpersonen intern en andere overheidsinstanties
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1. naw gegevens (naamadreswoonplaats) 4. voor communicatie benodigde gegevens 5. financiële gegevens
Verzameldoel Voor samenwerking met deelnemende departementen
Bewaartermijn 7 jaar na afloop overeenkomst
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beoordeling en borging voor de inhuur van een persoon.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers AZ Contactpersonen andere overheidsinstanties

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND