Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Felicitatie- of condoleanceregister website Koninklijk Huis
Verwerkingsnummer 501
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur- Generaal (RVD)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die een bericht schrijven in het register.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw-gegevens
Verzameldoel De persoon de gelegenheid geven een persoonlijk felicitatie- of condoleancebericht te schrijven
Bewaartermijn 1 jaar na sluiting van het register. De gegevens worden vervolgens overgedragen aan de Dienst Koninklijk Huis.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Bezoekers van de website koninklijkhuis.nl de gelegenheid geven een felicitatie of condoleancebericht achter te laten voor leden van het Koninklijk Huis (bij feestelijke of droevige gebeurtenissen)
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Dienst Koninklijk Huis

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur- Generaal (RVD)
Postadres Postbus 20009
2500EA Den Haag
NEDERLAND