Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Datavisualisatie en InfoGraphics tool
Verwerkingsnummer 545
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) contactpersonen
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam organisatienaam emailadres
Verzameldoel gebruikers moeten contact kunnen opnemen met contactpersonen om de tool te kunnen gebruiken. om goed accountbeheer te kunnen voeren
Bewaartermijn 7 jaar na afloop overeenkomst
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Geen toegang tot account Localfocus voor gebruikers.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) gebruikers
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam organisatienaam emailadres
Verzameldoel gegevens zijn nodig om de tool te kunnen gebruiken en om accountbeheer te kunnen overen
Bewaartermijn 7 jaar na afloop overeenkomst
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Geen toegang tot Localfocus account.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking om goed accountbeheer te kunnen voeren
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • gegevens van contactpersonen worden verstrekt via rijksportaal aan rijksambtenaren
  • gegevens van gebruikers worden gebruikt door beheerders

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC
Bezoekadres Buitenhof 34
2513AH Den Haag
NEDERLAND