Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Biografieën van interne en externe auteurs
Verwerkingsnummer 565
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Interne auteurs (raadsleden en staf- en ondersteunende medewerkers van de WRR)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Volledige naam, titulatuur, functie, organisatienaam
Verzameldoel Transparantie, verantwoording en achtgrondinformatie geven over de interne auteur(s), die een bijdrage hebben geleverd aan een publicatie of totstandkoming van een WRR-onderzoek.
Bewaartermijn Eeuwig. Deze persoonsgegevens worden in de publicatie opgenomen. de publicatie wordt openbaar gemaakt. Zie BSD 053 handeling 192.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Zakelijke/wetenschappelijke loopbaan
Verzameldoel Transparantie, verantwoording en achtgrondinformatie geven over de interne auteur(s), die een bijdrage hebben geleverd aan een publicatie of totstandkoming van een WRR-onderzoek.
Bewaartermijn Eeuwig. Deze persoonsgegevens worden in de publicatie opgenomen. de publicatie wordt openbaar gemaakt. Zie BSD 053 handeling 192.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Lijst van publicaties
Verzameldoel Transparantie, verantwoording en achtgrondinformatie geven over de interne auteur(s), die een bijdrage hebben geleverd aan een publicatie of totstandkoming van een WRR-onderzoek.
Bewaartermijn Eeuwig. Deze persoonsgegevens worden in de publicatie opgenomen. de publicatie wordt openbaar gemaakt. Zie BSD 053 handeling 192.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Externe auteurs (auteurs die in opdracht van de WRR bijdragen aan WRR-onderzoek)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Volledige naam, titulatuur, functie, organisatienaam
Verzameldoel Transparantie, verantwoording en achtgrondinformatie geven over de externe auteur(s), die een bijdrage hebben geleverd aan een publicatie of totstandkoming van een WRR-onderzoek.
Bewaartermijn Eeuwig. Deze persoonsgegevens worden in de publicatie opgenomen. de publicatie wordt openbaar gemaakt.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Zakelijke/wetenschappelijke loopbaan
Verzameldoel Transparantie, verantwoording en achtgrondinformatie geven over de externe auteur(s), die een bijdrage hebben geleverd aan een publicatie of totstandkoming van een WRR-onderzoek.
Bewaartermijn Eeuwig. Deze persoonsgegevens worden in de publicatie opgenomen. de publicatie wordt openbaar gemaakt.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Lijst van eigen publicaties
Verzameldoel Transparantie, verantwoording en achtgrondinformatie geven over de externe auteur(s), die een bijdrage hebben geleverd aan een publicatie of totstandkoming van een WRR-onderzoek.
Bewaartermijn Eeuwig. Deze persoonsgegevens worden in de publicatie opgenomen. de publicatie wordt openbaar gemaakt.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Transparantie, verantwoording en achtgrondinformatie geven over de interne auteur(s), die een bijdrage hebben geleverd aan een publicatie of totstandkoming van een WRR-onderzoek.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Lezers van de openbare publicatie
  • Redacteur(en) van de publicatie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Postadres Postbus 20004
2500EA Den Haag
NEDERLAND