Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Trainingen Rijksportaal
Verwerkingsnummer 5812
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (RP)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (Potentiële) Redacteuren
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1. naw gegevens 6. rechtspositionele gegevens
Verzameldoel Inschrijving training en beoordeling niveau.
Bewaartermijn gegevens worden na de training vernietigd
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Departementale Liaisons
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1. naw gegevens
Verzameldoel bevoegdheidscheck redacteuren
Bewaartermijn gegevens worden verwijderd wanneer de liaison vervangen wordt.
Bron (potentiële) redacteuren
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Inschrijving trainingen voor het contentmanagement van Rijksportaal (maandelijks).
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst
Doel verwerking Toestemming verlening door contactpersoon/procuratiehouder Rijksportaal voor degene die de training volgt.
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Collega's team DPC/Rijksportaal (de trainers) en secretariaat DPC. Alleen naam/organisatie: BZK/SSC-ICT (ivm toegang pand waar training plaatsvindt)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (RP)
Bezoekadres Buitenhof 34
Den Haag
NEDERLAND