Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Piketprotocol Redactie Rijksoverheid.nl
Verwerkingsnummer 5813
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (RR)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) DPC-collega's, cluster Redactie
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, telefoonnummer, organisatie, e-mailadres
Verzameldoel Communicatie en bereikbaarheid buiten kantoortijd
Bewaartermijn 1 jaar. Piketprotocol wordt minimaal 1x per jaar gecontroleerd en zo nodig herzien.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Liaisons (contactpersonen) bij ministeries.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, telefoonnummer, organisatie, e-mailadres
Verzameldoel Communicatie buiten kantoortijd mogelijk maken
Bewaartermijn 1 jaar. Piketprotocol wordt minimaal 1x per jaar gecontroleerd en zo nodig herzien.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contactpersonen AZ/RVD en AZ/CKH
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, telefoonnummer, organisatie, e-mailadres
Verzameldoel Communicatie buiten kantoortijd mogelijk maken
Bewaartermijn 1 jaar. Piketprotocol wordt minimaal 1x per jaar gecontroleerd en zo nodig herzien.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Storingsdienst externe leveranciers van contentmanagementsysteem en hostingpartij
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, telefoonnummer, organisatie, e-mailadres
Verzameldoel Communicatie buiten kantoortijd mogelijk maken
Bewaartermijn 1 jaar. Piketprotocol wordt minimaal 1x per jaar gecontroleerd en zo nodig herzien.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Werkproces buiten kantoortijd mogelijk maken (piketprotocol) , door internen
Rechtsgrond
  Uitvoering overeenkomst
Doel verwerking Werkproces buiten kantoortijd mogelijk maken (piketprotocol), door externen
Rechtsgrond
  Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Piketredacteuren DPC cluster Redactie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (RR)
Bezoekadres Buitenhof 34
Den Haag
NEDERLAND