Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Online-community 'Ons Communicatierijk'
Verwerkingsnummer 5843
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (AO)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Deelnemers aan de community Ons CommunicatieRijk en communitymanagers (organisatie)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Persoonsgegevens
Verzameldoel Herkenbaarheid
Bewaartermijn De community heeft als doel om als kennisuitwisseling en leeromgeving te functioneren. Hierdoor zijn de persoonsgegevens gecategoriseerd als gegevens die in een on-line cursusadministratie staan. Persoonsgegevens worden 3 jaar na vertrek uit de community verwijderd. 3 jaar (zie BSD 143 Organisatie Rijksoverheid, handeling 52)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Adresseringsgegevens
Verzameldoel Contact tussen organisatie en de deelnemers aan de community
Bewaartermijn De community heeft als doel om als kennisuitwisseling en leeromgeving te functioneren. Hierdoor zijn de persoonsgegevens gecategoriseerd als gegevens die in een on-line cursusadministratie staan. Persoonsgegevens worden 3 jaar na vertrek uit de community verwijderd. 3 jaar (zie BSD 143 Organisatie Rijksoverheid, handeling 52)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het primaire doel is kennisdelen, samenwerken, communicatie tussen de leden van de community, evenementenregistratie en e-learning
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • leden van de community

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (AO)
Bezoekadres Buitenhof 34
Den Haag
NEDERLAND