Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Mediatheek-Rijksoverheid
Verwerkingsnummer 5846
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (OA)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Leveranciers
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw gegevens contactgegevens
Verzameldoel Accountbeheer, rechten op materiaal
Bewaartermijn Blijvend bewaren (zie auteurswet)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Gebruikers binnen de departementen
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw gegevens
Verzameldoel accountbeheer
Bewaartermijn De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om zich uit te schrijven. Zodra deze zich heeft uitgeschreven, worden de persoonsgegevens automatisch vernietigd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking accountbeheer: identificatie eigenaren en makers materiaal, communicatie naar gebruikers,
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Gebruikers van Mediatheek
  • Leveranciers

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (OA)
Bezoekadres Buitenhof 34
Den Haag
NEDERLAND