Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Inventarisatie-onderzoek 'Schulden'
Verwerkingsnummer 6104
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (IUC)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Sprekers, studenten en werkveld
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens Communicatie gegevens Financiële gegevens Foto- en/of Videoportretten
Verzameldoel Maatschappij breed onderzoek naar Schulden en Schuldhulpverlening.
Bewaartermijn Naam (indien in verslaglegging opgenomen): zolang publicaties gebruikt worden. Foto- en Videoportretten (indien in verslaglegging opgenomen): zolang publicaties gebruikt worden. Combinatie NAW- en Financiële gegevens (indien voor betalingen verwerkt): tot 7 jaar na afloop van het onderzoek, o.b.v. de Wet Rijksbelastingen. Gegevens die niet voor bovenstaande doeleinden worden gebruikt, worden vóór augustus 2019 vernietigd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Maatschappij breed onderzoek naar Schulden en Schuldhulpverlening.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Verwerker

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (IUC)
Bezoekadres Buitenhof 34
Den Haag
NEDERLAND