Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Rijksportaal nieuwsberichten en interviews - Rijksbreed en AZ
Verwerkingsnummer 7221
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (CO)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van de Rijksoverheid
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1. naw gegevens 4. voor communicatie benodigde gegevens
Verzameldoel ten behoeve van contact
Bewaartermijn zolang het artikel geplaatst blijft
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Interne communicatie met - en motivatie van - medewerkers.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • 1. Rijksambtenaren die geautoriseerd zijn en toegang hebben tot het rijksportaal

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (CO)
Bezoekadres Buitenhof 34
Den Haag
NEDERLAND