Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Clustermelding Platform Rijksoverheid Online
Verwerkingsnummer 7225
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (OA)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Abonnees, gebruikers en beheerders van het PRO
Persoonsgegevens
Soort gegevens Inloggegevens en contactgegevens
Verzameldoel Abonnee-diensten en beheer van het platform
Bewaartermijn Wettelijke termijnen
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Abonnee-diensten en beheer van het platform
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst
Doel verwerking Abonnee-diensten en beheer van het platform
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene
Doel verwerking Abonnee-diensten en beheer van het platform
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Situationeel: departementen

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (OA)
Bezoekadres Buitenhof 34
Den Haag
NEDERLAND