Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Abonneeregistratie E-maildiensten PRO
Verwerkingsnummer 7314
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (OA)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Abonnees van e-maildiensten PRO (nieuwsbrieven, persberichten en attenderingen)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voor communicatie benodigde gegevens (e-mailadres)
Verzameldoel Het leveren van e-maildiensten: nieuwsbrieven, persberichten en attenderingen
Bewaartermijn Zolang de betrokkene gebruikmaakt van de e-maildienst. Tot einde overeenkomst.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Identificerende gegevens [IP-adres]
Verzameldoel Voor het optimaliseren van de dienstverlening wordt gemeten of verzonden e-mails worden geopend en welke hyperlinks worden gebruikt. In dit proces wordt het IP adres van de betrokkene geregistreerd.
Bewaartermijn Zolang de betrokkene gebruikmaakt van de e-maildienst. Tot einde overeenkomst.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking AZ gebruikt e-mailadressen op de eerste plaats voor het toesturen van nieuwsbrieven, persberichten of attenderingen waar abonnees zich voor hebben aangemeld. Deze gegevens kunnen door DPC ook worden gebruikt voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst
Doel verwerking Voor het optimaliseren van de dienstverlening wordt gemeten of verzonden e-mails worden geopend en welke hyperlinks worden gebruikt. In dit proces wordt het IP adres van de betrokkene geregistreerd.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Zonder deze verwerking t.b.v. secundaire processen kan verwerkingsverantwoordelijke haar primaire proces (het versturen van e-mails) niet naar behoren uitvoeren.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Verwerker: Measuremail

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (OA)
Bezoekadres Buitenhof 34
Den Haag
NEDERLAND