Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Intake redacteuren niet-openbare e-maildiensten
Verwerkingsnummer 7315
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (AZ)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Redacteuren van e-mailberichten in de vorm van nieuwsbrieven, persberichten en uitnodigingen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1) naw gegevens [naam, tussenvoegsel, achternaam], 2) voor communicatie benodigde gegevens [e-mailadres, telefoonnummer]
Verzameldoel Verlenen van rechten en verstrekken toegangsaccounts aan redacteuren voor beheer van de e-maildiensten (opmaak en verzending van nieuwsbrieven en persberichten).
Bewaartermijn In ieder geval zolang als de redacteur actief gebruiker is van de emaildiensten voor het opmaken en versturen van e-mailberichten. Na zes maanden inactiviteit van de redacteur, wordt zijn account opgeheven en gegevens verwijderd uit systemen.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Gebruikersbeheerders die namens deelnemende organisaties het toegangsbeheer van eigen medewerkers uitvoeren
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1) naw gegevens [naam, tussenvoegsel, achternaam], 2) voorcommunicatie benodigde gegevens [e-mailadres, telefoonnummer], 3) rechtspositionele gegevens [functie]
Verzameldoel Verlenen rechten en verstrekken toegangsaccounts aan redacteuren voor beheer van de e-maildiensten.
Bewaartermijn Gegevens van gebruikersbeheerders worden bewaard zolang de organisatie namens wie het beheer wordt gevoerd, gebruik maakt van de dienstverlening. Zodra een organisatie de dienst verlaat worden alle gegevens van de gebruikersbeheerders verwijderd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Beoordelen toegangsverzoeken en verstrekken rechten en toegangsaccounts aan redacteuren voor beheer van de e-maildiensten (opmaak en verzending van nieuwsbrieven en persberichten).
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst
Doel verwerking Het verlenen van 1e lijn gebruikersondersteuning aan redacteuren en gebruikersbeheerders
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Measuremail
  • Ordina

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (AZ)