Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beschikbaarheid zakelijke contacten in Centraal Adressenbestand (CAB)
Verwerkingsnummer 7405
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (IUC)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersonen van Dienst Publiek en Communicatie en medewerkers. Interne en externe contactpersonen
Persoonsgegevens
Soort gegevens 1. Naw gegevens 2. Persoonlijke gegevens 3. Identificerende gegevens 4. Voor communicatie benodigde gegevens 5. Financiële gegevens 6. Opleidingsgegevens
Verzameldoel Verzenden mailings, uitnodigingen, stukken, Aanhef in mailings, uitnodigingen, stukken, Samenstellen van lijsten op basis van functie, Samenstellen van lijsten op basis van organisatie, Bereikbaarheid, Verzenden mailings, uitnodigingen, stukken,
Bewaartermijn BSD 092 Handeling 92 Het ondersteunen van het eigen departement ten aanzien van de interne informatievoorziening. 5 jaar.
Bron handmatige invoer door medewerkers van DPC.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Versturen van mailings, Versturen uitnodiging, Versturen van vergaderstukken, Het opzoeken van adresgegevens.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers Dienst Publiek en Communicatie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (IUC)
Bezoekadres Buitenhof 34
Den Haag
NEDERLAND