Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Mediadiensten.
Verwerkingsnummer 7406
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (MI)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Opdrachtgevers van mediaplaatsingen
Persoonsgegevens
Soort gegevens contactgegevens
Verzameldoel correspondentie
Bewaartermijn 7 jaar na afloop overeenkomst
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Inkoop van betaalde mediaruimte en de daaraan verboden dienstverlening inclusief advisering daarover.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting
Doel verwerking Aansturing Inkoop en Facturatie
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Personeel in dienst bij klantteam Rijksoverheid van Bewerker (gegevens onder A en B)
  • Overige nadere opdrachtgevers voor Mediaplaatsingen (gegevens onder B)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (MI)
Bezoekadres Buitenhof 34
Den Haag
NEDERLAND