Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Logfiles van bezoeken aan de websites op het Platform Rijksoverheid Online
Verwerkingsnummer 7833
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (OA)

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bezoekers van websites op de infrastructuur van verwerkingsverantwoordelijke.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Identificerende gegevens (IP-adres)
Verzameldoel Rate limiting Om alle systemen (webapplicaties) stabiel te houden moet een bovengrens worden gesteld aan het aantal verzoeken per tijdseenheid per ip-adres. Om dat te kunnen doen worden IP adressen verwerkt.
Bewaartermijn 1 minuut.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Identificerende gegevens (IP-adres)
Verzameldoel Load balancing Hier is het doel om verkeer op een efficiënte manier te verdelen over de bestaande infrastructuur.
Bewaartermijn voor de duur van een gebruikerssessie (tot 60 minuten na laatste activiteit van een bezoeker)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Identificerende gegevens (IP-adres)
Verzameldoel Functioneel onderzoek IP adressen worden tijdelijk bewaard om (technische) fouten te kunnen reproduceren en te herstellen.
Bewaartermijn Tot 6 maanden na registratie
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Identificerende gegevens (IP-adres)
Verzameldoel Forensisch onderzoek IP adressen van bezoeken worden bewaard voor forensische doeleinden.
Bewaartermijn 3 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Om alle systemen (webapplicaties) stabiel te houden moet een bovengrens worden gesteld aan het aantal verzoeken per tijdseenheid per ip-adres. Om dat te kunnen doen worden IP adressen verwerkt.
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Zonder deze verwerking kan verwerkingsverantwoordelijke haar taak, het aanbieden van webapplicaties, niet uitvoeren.
Doel verwerking Hier is het doel om verkeer op een efficiënte manier te verdelen over de bestaande infrastructuur.
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Zonder deze verwerking kan verwerkingsverantwoordelijke haar taak, het aanbieden van webapplicaties, niet uitvoeren.
Doel verwerking Functioneel onderzoek IP adressen worden tijdelijk bewaard om gemelde (technische) fouten te kunnen reproduceren en te herstellen.
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Zonder deze verwerking kan verwerkingsverantwoordelijke haar taak, het aanbieden van webapplicaties, niet uitvoeren.
Doel verwerking Forensisch onderzoek Ip adressen tijdens aanvallen op ons netwerk worden bewaard voor forensische doeleinden.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Degenen die belast zijn met de verwerking van de gegevens voor de uitvoering van hun taken of werkzaamheden
 • Verwerkers
 • Wettelijke verplichtingen tot verstrekking

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur DPC (OA)
Bezoekadres Buitenhof 34
Den Haag
NEDERLAND