Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Werving en Selectie
Verwerkingsnummer 890
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) medewerkers AZ (interne sollicitanten)
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw gegevens, persoonlijke gegevens, voor communicatie benodigde gegevens, arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens, loopbaangegevens en opleidingsgegevens, bijzondere persoonsgegevens
Verzameldoel De persoonsgegevens worden verwerkt voor de werving en selectie van nieuw personeel voor AZ, de TIB en CTIVD. Het betreft het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk dan wel voor stagiaires.
Bewaartermijn Bij afwijzing van interne sollicitanten is de bewaartermijn 1 maand na afwijzing. (zie BSD 168 handeling 3) - Indien de interne sollicitant in portefeuille wordt gehouden is de bewaartermijn 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure (hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd van de sollicitant, zie BSD 168 handeling 3). - Bij het aanstellen van interne sollicitanten is de bewaartermijn 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag. (zie BSD 168 handeling 1 en 4)
Bron Betrokkene en deels van AZ
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Sollicitatie kan alleen in behandeling worden genomen indien NAW-gegevens zijn overgelegd. Overige (contact)gegevens zijn optioneel.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
Betrokkene(n) medewerkers rijk inclusief Defensie (interdepartementale sollicitanten)
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw gegevens, persoonlijke gegevens, voor communicatie benodigde gegevens, arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens, loopbaangegevens en opleidingsgegevens, bijzondere persoonsgegevens
Verzameldoel De persoonsgegevens worden verwerkt voor de werving en selectie van nieuw personeel voor AZ, de TIB en CTIVD. Het betreft het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk dan wel voor stagiaires.
Bewaartermijn - Bij afwijzing van interdepartementale sollicitanten is de bewaartermijn 1 maand na afwijzing. - Indien de interdepartementale sollicitant in portefeuille wordt gehouden is de bewaartermijn 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure (hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd van de sollicitant). - Bij het aanstellen van interdepartementale sollicitanten is de bewaartermijn 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag.
Bron Betrokkene en deels van AZ.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Sollicitatie kan alleen in behandeling worden genomen indien NAW-gegevens zijn overgelegd. Overige (contact)gegevens zijn optioneel.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
Betrokkene(n) externe sollicitanten
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw gegevens, persoonlijke gegevens, voor communicatie benodigde gegevens, arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens, loopbaangegevens en opleidingsgegevens, bijzondere persoonsgegevens
Verzameldoel De persoonsgegevens worden verwerkt voor de werving en selectie van nieuw personeel voor AZ, de TIB en CTIVD. Het betreft het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk dan wel voor stagiaires.
Bewaartermijn - Bij afwijzing van externe sollicitanten is de bewaartermijn 1 maand na afwijzing. - Indien de externe sollicitant in portefeuille wordt gehouden is de bewaartermijn 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure (hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd van de sollicitant). - Bij het (al dan niet tijdelijk) aanstellen van externe sollicitanten is de bewaartermijn 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Sollicitatie kan alleen in behandeling worden genomen indien NAW-gegevens zijn overgelegd. Overige (contact)gegevens zijn optioneel.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
Betrokkene(n) stagiaires/trainees
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw gegevens, persoonlijke gegevens, voor communicatie benodigde gegevens, arbeid of arbeidsomstandigheden gerelateerde gegevens, loopbaangegevens en opleidingsgegevens, bijzondere persoonsgegevens
Verzameldoel De persoonsgegevens worden verwerkt voor de werving en selectie van nieuw personeel voor AZ, de TIB en CTIVD. Het betreft het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk dan wel voor stagiaires.
Bewaartermijn - Bij afwijzing van stagiaires/trainees is de bewaartermijn 1 maand na afwijzing. - Indien de stagiaires/trainees in portefeuille wordt gehouden is de bewaartermijn 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure (hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd van de sollicitant). - Bij het (al dan niet tijdelijk) aanstellen van stagiaires/trainees is de bewaartermijn 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Sollicitatie kan alleen in behandeling worden genomen indien NAW-gegevens zijn overgelegd. Overige (contact)gegevens zijn optioneel.
Bijzondere persoonsgegevens
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De persoonsgegevens worden verwerkt voor de werving en selectie van nieuw personeel voor AZ, de TIB en CTIVD. Het betreft het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk dan wel voor stagiaires.
Rechtsgrond
 • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • vacaturehouder
 • draagvlak- en/of selectiecommissie
 • unit P&O/I advisering
 • unit P&O/I ondersteuning
 • Secretariaat DPC

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering
Postadres Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND