Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Rijksadresgids (RAG)
Verwerkingsnummer 1007
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Chief Information Officer Rijk

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Rijksmedewerkers (intern en extern)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Organisatie, Afdeling, Naam, Contactgegevens.
Verzameldoel Bedrijfsvoering
Bewaartermijn Volgt het identitymanagement systeem van de departementen, die de set aan gegevens aanleveren aan de Rijksdirectory.
Bron Het identitymanagement systeem van betrokken departement.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De RijksAdresGids (RAG) is het rijksbrede adresboek en kenniskaartsysteem waarin de medewerkers van de Rijksoverheid te vinden zijn. De RAG is integraal onderdeel van het Rijksportaal en kan de persoons-, organisatie- en bereikbaarheidsgegevens van ongeveer 120.000 rijksambtenaren bevatten. Op de homepage van het Rijksportaal kan direct worden gezocht op achternaam, voornaam en eventueel organisatie. Daarnaast is het mogelijk om uitgebreid te zoeken.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Rijksmedewerkers (intern en extern), die toegang hebben tot het Rijksportaal.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Chief Information Officer Rijk
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND