Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Vastleggen gegevens t.b.v. detachering
Verwerkingsnummer 1205
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Kandidaat vanuit I-Interim Rijk die gedetacheerd wordt
Persoonsgegevens
Soort gegevens Kandidaat vanuit I-Interim Rijk die gedetacheerd wordt
Verzameldoel Detacheren van personeel
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Afkomstig uit ICT-systeem OTYS
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Contactpersonen Opdrachtgever
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactpersonen Opdrachtgever
Verzameldoel Detacheren van personeel
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Gegevens over de opdrachtgever komen uit de Rijksadresgids en worden ook in zowel Exact/Synergy als OTYS opgenomen ter behandeling en opvolging van het contract
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Contactpersonen I-Interim Rijk
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactpersonen I-Interim Rijk
Verzameldoel Detacheren van personeel
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Gegevens over de contactpersonen van I-Interim Rijk zijn afkomstig uit de Rijksadresgids en worden ook in zowel Exact/Synergy als OTYS opgenomen ter behandeling en opvolging van het contract
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Detacheren van personeel
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Contactpersonen opdrachtgevers I-Interim Rijk
  • Contactpersonen I-Interim Rijk: (domein)directeuren
  • Kandidaten vanuit I-Interim Rijk (in geval van IF)
  • Medewerkers UBR/BV&F (afhandeling / facturering contracten)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND