Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Publicatie bestuurskosten bewindspersonen,SG, dg’s en Rijksvertegenwoordiger
Verwerkingsnummer 1287
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Financieel Economische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bewindspersonen en ambtelijke top (SG en DG’s)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gegevens gerelateerd aan (gedeclareerde) uitgaven, zoals wat er is uitgegeven, waaraan, bankrekeningnummers en datum/tijd/locatie van de uitgave.
Verzameldoel Na weglakken van persoonlijke gegevens (zoals bankrekeningnummer, gevoelige gegevens en persoonlijke informatie) openbaarmaken van de uitgaven.
Bewaartermijn Ongelakte gegevens worden bewaard tot na afsluiting van het financieel jaar. Weggelakte gegevens worden gepubliceerd en daarna oneindig lang bewaard, omdat ze worden gearchiveerd.
Bron De uitgaven gaan van de betrokkene, via de financieel medewerkers naar het Financieel Diensten Centrum (FDC). Daaruit worden de gegevens verstrekt voor verwerking tot openbaarmaking.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Politieke gevolgen, omdat het kabinet heeft besloten dat alle bestuurskosten worden openbaargemaakt. Door het kabinet is tot openbaarmaking besloten. De TK is daarover ingelicht bij brief van 6 juni 2012 (kamerstuk 28479, nr.61). Er is voor zover bekend geen wettelijke regeling. De betrokkenen zouden hiervan op de hoogte moeten zijn. Het niet publiceren van uitgaven kan tot vragen uit de Tweede Kamer leiden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Publicatie van de bestuurskosten van de bewindspersonen, SG, de dg’s en de Rijksvertegenwoordiger.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De ongelakte gegevens worden bewaard op de netwerkschijf vna de directie FEZ, en hebben geen ontvanger. De gelakte gegevens worden gepubliceerd en worden daarmee openbaar voor iedereen.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Financieel Economische Zaken
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND