Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Inzetten van interimmanagers bij de Rijksoverheid
Verwerkingsnummer 1680
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Interim medewerker
Persoonsgegevens
Soort gegevens Achternaam Tussenvoegsel Voornamen Roepnaam Voorletters Titel Adres Postcode Woonplaats Privé telefoonnummer Privé emailadres Bankrekeningnummer Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit (Pas)foto RIN Rijkspasnummer Zakelijk telefoonnummer Functie Werkadres Zakelijk e-mailadres
Verzameldoel Inzet van interim-medewerkers bij het Rijk en formeren van een flexibele schil waarin medewerkers van andere organisaties binnen de Rijksoverheid via UBR/Interim opdrachten kunnen doen.
Bewaartermijn 1 week na vervallen van een lead worden alle gegevens betreffende die lead (dus ook de persoonsgegevens van Interim-medewerkern Businessmanager en Opdrachtgever) gewist. De gegevens van een flexschiller worden opgenomen in een Excelbestand. Deze gegevens worden nadat de flexschiller heeft aangegeven geen deel meer te willen uitmaken van de flexibele schil onmiddellijk gewist. Archiefbescheiden worden bewaard conform de van toepassing zijnde selectielijst.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
Betrokkene(n) Businessmanager
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam Achternaam Organisatie Functie Zakelijk telefoonnummer Zakelijk e-mailadres
Verzameldoel Inzet van interim-medewerkers bij het Rijk en formeren van een flexibele schil waarin medewerkers van andere organisaties binnen de Rijksoverheid via UBR/Interim opdrachten kunnen doen.
Bewaartermijn 1 week na vervallen van een lead worden alle gegevens betreffende die lead (dus ook de persoonsgegevens van Interim-medewerkern Businessmanager en Opdrachtgever) gewist. De gegevens van een flexschiller worden opgenomen in een Excelbestand. Deze gegevens worden nadat de flexschiller heeft aangegeven geen deel meer te willen uitmaken van de flexibele schil onmiddellijk gewist. Archiefbescheiden worden bewaard conform de van toepassing zijnde selectielijst.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Opdrachtgever
Persoonsgegevens
Soort gegevens Achternaam Voornaam Organisatie Functie Zakelijk telefoonnummer Zakelijk e-mailadres
Verzameldoel Inzet van interim-medewerkers bij het Rijk en formeren van een flexibele schil waarin medewerkers van andere organisaties binnen de Rijksoverheid via UBR/Interim opdrachten kunnen doen.
Bewaartermijn 1 week na vervallen van een lead worden alle gegevens betreffende die lead (dus ook de persoonsgegevens van Interim-medewerkern Businessmanager en Opdrachtgever) gewist. De gegevens van een flexschiller worden opgenomen in een Excelbestand. Deze gegevens worden nadat de flexschiller heeft aangegeven geen deel meer te willen uitmaken van de flexibele schil onmiddellijk gewist. Archiefbescheiden worden bewaard conform de van toepassing zijnde selectielijst.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Inzetten van interimmanagers bij de Rijksoverheid
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De manager bij de Rijksoverheid die behoefte heeft aan een interim-medewerker

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND