Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Administratie van parkeren, sleutels, en autorisaties Turfmarkt
Verwerkingsnummer 1754
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Concernondersteuning

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van BZK en JenV
Persoonsgegevens
Soort gegevens Rijkspasnummer, Naam, Afdeling, Kenteken, Toegekende rechten (parkeren, sleutels, autorisaties)
Verzameldoel Beheerst toegang tot het gebouw verstrekken.
Bewaartermijn Vooralsnog is er geen bewaartermijn vastgesteld. Op grond van de selectielijst is een bewaartermijn van 2 jaar na uitdiensttreding redelijk (Uitvoeren van intern beleid op het gebied van algemene zaken).
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan de toegang tot bepaalde delen van het gebouw niet geregeld worden.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Administratie van personen die toegang hebben tot parkeren, die sleutels ontvangen hebben, en die toegang hebben tot bepaalde delen van de Turfmarkt.
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • FMH en de contactpersonen bij de directies die de lijsten met rechten/toegang controleren namens de directies.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Concernondersteuning
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND