Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Communiceren met externe relaties (IJzeren lijst)
Verwerkingsnummer 1817
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Concernondersteuning

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bedrijven / organisaties
Persoonsgegevens
Soort gegevens Bedrijfsgegevens, soms functiegegevens, die nodig zijn voor communicatie met externe relaties. Het betreft geen privégegevens, maar openbare gegevens, zoals het adres van een gemeentehuis waarnaar een uitnodiging voor een burgemeester kan worden verstuurd.
Verzameldoel Versturen van uitnodigingen aan relaties van BZK.
Bewaartermijn N.v.t. aangezien het openbare gegevens betreft.
Bron Openbare adres en contactgegevens.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Versturen van uitnodigingen aan relaties van BZK.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Bepaalde medewerkers van BZK (o.a. van de afdeling Communicatie) hebben toegang tot de gegevens.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Concernondersteuning
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND