Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beschikbaar stellen van (financiele) managementinformatie
Verwerkingsnummer 1850
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Financieel Economische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van BZK, en personen of eenmansbedrijven aan wie betalingen hebben plaatsgevonden.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, afdeling, omschrijving van factuur/declaratie
Verzameldoel Financiële (management) informatie beschikbaar stellen aan het managem.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Conform de selectielijst is de bewaartermijn van financiële gegevens 7 jaar.
Bron De gegevens komen vanuit de financiële administratie, verzorgd door het FDC. Webfocus laat ook het mandaatregister zien, zoals bijgehouden wordt door FEZ.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Financiële (management) informatie beschikbaar stellen aan het management, zodat het management kan sturen op het behalen van financiële en beleidsmatige doelstellingen.
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Alle medewerkers van BZK hebben toegang tot deze gegevens.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Financieel Economische Zaken
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND