Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Dienstverleningsprocessen ondersteunen
Verwerkingsnummer 1913
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Concernondersteuning

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Voor Rijksamtenaren, Niet-ambtelijk personeel (bijvoorbeeld stagiaires), Voormalig personeel, Personeel Zonder verloning. [Let op: Vele uitzonderingen.]
Persoonsgegevens
Soort gegevens [Stamgegevens] Personeelsnummer [Ondersteuningsgegevens] Denk aan standaardverzoek, vraag, correctie, terugbelnummer, etc. [Ondersteuningsinhoud] Denk aan elk ongecategoriseerde soort gegeven: intrekken functioneringsverslag, overlijdensmelding, Werkgeversverklaring, enz, enz..
Verzameldoel Doel: Kwaliteitverbetering voor betrokkene
Bewaartermijn Voor ondersteunde gegevens (telefoongesprek, call-tregistratie, enz) gelden verschillende bewaartermijnen, en maximaal 10 jaar voor grondslagen/verwerkingsbewijzen. Opnames van telefoongesprekken worden bijvoorbeeld na 2 jaar gewist.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Causale verbanden en relaties, inconsitenties tussen: [Stamgegevens] [Werkgegevens] [Salarisgegevens] [Verzuim en Verlofgegevens]
Verzameldoel Doel: Kwaliteitverbetering voor P-Direkt
Bewaartermijn Voor gegevens uit Interne Controles gelden verschillende bewaartermijnen, en maximaal 10 jaar voor controlebewijzen. Er is een algemeen beleid voor bewaartermijnen.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Bijzondere gegevens: Situationeel en aselect kunnen Interne Controles (IC) gegevems toetsen: [Gegevens over gezondheid] begin en einddatum afwezigheid agv ziekte [Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken] en [Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken] vergezocht: vanuit nevenactiviteiten (maar nooit volledig). [Gegevens betreffende disciplinaire maatregelen] P-Direkt registreert Disciplinaire maatregelen zonder vastleggen motivatie
Verzameldoel Doel: Kwaliteitverbetering voor P-Direkt
Bewaartermijn Voor gegevens uit Interne Controles gelden verschillende bewaartermijnen, en maximaal 10 jaar voor controlebewijzen.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Doel: Kwaliteitverbetering voor betrokkene
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Teneinde de Dienstverlening van P-Direkt op de lange termijn kwalitatief te borgen

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ondersteunende gegevens worden niet uitgewisseld

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Concernondersteuning
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND