Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Faciliteren in gegevensopslag voor bedrijfsvoering [Let op: Uitzondering]
Verwerkingsnummer 2111
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Concernondersteuning

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Voor Externe medewerkers; Personeel Zonder verloning
Persoonsgegevens
Soort gegevens [Stamgegevens], Denk aan NAW [Werkgegevens] Denk aan de organisatiorische formatieplaats, medewerkerstypering en de autorisatie (de rol die wordt vervuld)
Verzameldoel Interim manager toegang verschaffen tot manager taken
Bewaartermijn Er zijn Basis Selectiedocumenten (BSD) waarin de verschillende bewaartermijnen van (categoriën van) (bron)documenten en gegevens zijn vastgesteld (met het departement). P-direkt volgt daarbij de wettelijke bewaartermijnen zoals vastgesteld in de archiefwet. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-61351.html
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Om een positie waar te nemen is een minimale vastlegging nodig om deze te valideren/faciliteren. Erzonder kan de positie niet worden waargenomen.
Soort gegevens [Stamgegevens], Denk aan NAW [Werkgegevens] Denk aan de organisatiorische formatieplaats, medewerkerstypering
Verzameldoel Centraal beheerde HR administratie voor (o.a.) toegang (Dienstverleningsovereenkomst)
Bewaartermijn Er zijn Basis Selectiedocumenten (BSD) waarin de verschillende bewaartermijnen van (categoriën van) (bron)documenten en gegevens zijn vastgesteld (met het departement). P-direkt volgt daarbij de wettelijke bewaartermijnen zoals vastgesteld in de archiefwet. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-61351.html
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Het departement haalt zijn privacy-waarborgen uit de centrale administratie bij P-Direkt, en bij uitzonderingen treden er gemakkelijker waarborg-issues op.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Centraal beheerde HR administratie voor (o.a.) toegang (Dienstverleningsovereenkomst)
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Het document in de bijlage (Verstrekking van persoonsgegevens door P-Direkt) legt uit wie persoonsgegevens ontvangt of kan inzien.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Concernondersteuning
Bezoekadres Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND