Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verwerkingen ten behoeve van de interne bedrijfsvoering BZK
Verwerkingsnummer 2499
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur DCO

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van BZK en BZK-onderdelen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naamgegevens Adresgegevens Overige gegevens zoals geboortedatum, geboorteplaats, foto/beeltenis, video Organisatiegerelateerde gegevens Technische persoonsgegevens
Verzameldoel T.b.v. de facilitering van diverse vormen van interne bedrijfsvoering. Om de medewerker te kunnen laten werken en de organisatie te kunnen laten functioneren.
Bewaartermijn Algemeen gedurende het dienstverband + 180 dagen. Voor sommige verwerkingen (verjaardagslijstjes etc.) periodieke, tweejaarlijkse bijstelling.
Bron Betrokkene Organisatie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan de medewerker niet functioneren binnen de organisatie. Het is echter genuanceerder: de medewerker moet een foto aanleveren i.v.m. de toegang tot het gebouw, maar mag weigeren de foto t.b.v. het smoelenboek beschikbaar te stellen. Zie ook bijlage
Soort gegevens Naamgegevens Adresgegevens Overige gegevens zoals geboortedatum, geboorteplaats, foto/beeltenis, video Organisatiegerelateerde gegevens Technische persoonsgegevens
Verzameldoel T.b.v. de facilitering van diverse vormen van interne bedrijfsvoering. Om de medewerker te kunnen laten werken en de organisatie te kunnen laten functioneren.
Bewaartermijn Algemeen gedurende het dienstverband + 180 dagen. Voor sommige verwerkingen (verjaardagslijstjes etc.) periodieke, tweejaarlijkse bijstelling.
Bron Betrokkene Organisatie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Dan kan de medewerker niet functioneren binnen de organisatie. Het is echter genuanceerder: de medewerker moet een foto aanleveren i.v.m. de toegang tot het gebouw, maar mag weigeren de foto t.b.v. het smoelenboek beschikbaar te stellen. Zie ook bijlage
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Faciliteren van diverse vormen voor de interne bedrijfsvoering - de organisatie 'gaande' houden.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene
  • Uitvoering overeenkomst
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Zie de bijlage

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Diverse systemen waarmee bedrijfsvoering naar de medewerker wordt gebracht.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur DCO