Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bemiddeling Coachtrajecten InterCoach
Verwerkingsnummer 2592
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur UBR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Coachee
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voor- en achternaam, m/v, Telefoonnummer, E-mailadres, Leeftijd, Plaats en provincie werkadres, Plaats en provincie woonadres, Of het coachtraject op eigen initiatief is (ja/nee), Werkgever coachee, Functie coachee, Of coachee leidinggevende is (ja/nee), (na afloop) De evaluatie van de coachee van het coachtraject, De coachvraag (wat wilt u bereiken met het coachtraject?), Of de coachee eerder actie heeft ondernomen n.a.v. de coachvraag
Verzameldoel Een geschikte en passende match maken tussen coach en coachee. Samenstellen van managementinformatie.
Bewaartermijn De evaluatieformulieren van de coachees m.b.t. hun coachtraject worden 2 jaar na inlevering van het evaluatieformulier vernietigd. De NAW-gegevens van de coachee worden 5 jaar na de start van het coachtraject vernietigd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Coach
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voor- en achternaam, Voorletters, m/v, Werkgever coach, Afdeling, Functienaam en functiegroep, Telefoonnummer (werk), Telefoonnummer (privé), E-mailadres, Werkadres (straat of postbus), incl. postcode, plaats en provincie, Woonadres (straat of postbus), incl. postcode, plaats en provincie, De specialismen als coach, de coachkenmerken van de coach, Curriculum vitae, een van publiek toegankelijke social media afkomstige foto. Zie verder onder Opmerkingen.
Verzameldoel Een geschikte en passende match maken tussen coach en coachee. Samenstellen van managementinformatie.
Bewaartermijn De persoonsgegevens van de coach worden bewaard zolang de coach deel uitmaakt van de InterCoach-coachpool. Als een coach niet langer deel uitmaakt van de InterCoach-coachpool worden de persoonsgegevens van de coach na 1 jaar vernietigd.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Een geschikte en passende match maken tussen coach en coachee.
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke:

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Coach en coachee krijgen als resultaat van het matchingsproces elkaars contactgegevens en zijn daarmee Ontvanger in de zin van de AVG.
  • Bv&F is Ontvanger in de zin van de AVG en krijgt daarom emailadressen, telefoonnummers en werkgegevens omdat die noodzakelijk zijn voor het facturatieproces.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur UBR
Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenwe 52
2595AN Den Haag
NEDERLAND