Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Contractgegevens managen vastgoed
Verwerkingsnummer 2639
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Generaal RVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Partijen waarmee contacten worden gelegd bij het managen van vastgoed
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens, geboortedata, geboorteplaats, huwelijke staat, telefoonnummers, e-mailadressen, informatie uit de KvK
Verzameldoel Contact te maken met relevante partijen bij het managen van vastgoed
Bewaartermijn 15 jaar voor gegevens uit verkoop- en ingebruikgave dossiers. Deze termijn gaat lopen na afronding van de transactie, overdracht dossier of sluiten dossier.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking verwerking van persoonsgegevens die uitgevoerd worden om het RVB in staat te stellen contact te maken met diverse relevante partijen bij het managen van vastgoed
Rechtsgrond
  • Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • medewerkers die werken binnen de processen waarin contactgegevens verwerkt worden.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Generaal RVB