Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verwerkingen tbv de ondersteuning van de bedrijfsvoering RVB
Verwerkingsnummer 2732
Verantwoordelijke(n)
  • Directeur Generaal RVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Zie BZK-brede notitie: verwerking ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering
Persoonsgegevens
Soort gegevens Zie BZK brede notitie: Verwerkingen ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering
Verzameldoel Zie BZK brede notitie: Verwerkingen ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering
Bewaartermijn Zie BZK brede notitie: Verwerkingen ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De in de bijlage vermelde verwerkingen betreffen verwerkingen ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering binnen het RVB. Deze zijn niet individueel uitgewerkt in het register, maar vallen onder de BZK brede notitie 'Verwerkingen ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering': zie verwerking M2499
Rechtsgrond
  • Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Zie BZK brede notitie: Verwerkingen ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsvoering

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Directeur Generaal RVB